Predlog sprememb in dopolnitev Kodeksa policijske etike - odgovor generalnemu direktorju policije

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi predloga in dopolnitev Kodeksa policijske etike na generalnega direktorja policije naslovil odgovor.

Predlog sprememb in dopolnitev Kodeksa policijske etike - odgovor generalnemu direktorju policije

Obveščamo vas, da smo prejeli vašo informacijo, da je Predlog sprememb in dopolnitev Kodeksa policijske etike obravnaval vaš Odbor za etiko in integriteto v policiji in da menite, da je obstoječi kodeks primerno zasnovan. 

Na podlagi vašega odgovora domnevamo, da pomen našega obvestila z dne 1. 3. 2022 niste pravilno razumeli. Poudarjamo, da je Policijski sindikat Slovenije v skladu z 11. členom Kodeksa policijske etike začel s postopkom sprejemanja in spreminjanja njegovih določil. Pripravljen predlog sprememb je bil v javno obravnavo poslan vsem policistkam in policistom s prošnjo, da se nam morebitne pripombe pošlje do 31. 3. 2022. Upoštevaje naš poziv zato vaš odgovor lahko razumemo zgolj kot pripombe policista, ki pa žal niso vsebinske narave, da bi jih lahko pri usklajevanju upoštevali. 

Predlog sprememb in dopolnitev Kodeksa policijske etike je v tem trenutku v postopku usklajevanja med reprezentativnima sindikatoma. Ko bo postopek zaključen, vam ga bomo skladno z 11. členom Kodeksa policijske etike posredovali v soglasje.

Datoteke