Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi – odgovor na poziv

Policijski sindikat Slovenije je dne 12.8.2022 prejel odgovor na dopis, ki ga je PSS dne 2.8.2022 naslovil na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo, in se nanaša na izjave ministrice za javno upravo, ga. Sanje Ajanovič Hovnik, ki jih je medijem podala glede enostranske uvedbe poenotenega hibridnega načina dela za zaposlene v celotni državni upravi. PSS je v dopisu Vlado RS pozval k vzpostavitvi aktivnega socialnega dialoga pri reševanju problematike dela od doma.

Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi – odgovor na poziv

Ministrstvo za javno upravo v prejetem odgovoru pojasnjuje,  da njihove usmeritve niso pravno zavezujoč akt, temveč pomenijo le smernice oz. priporočila za izvajanje hibridnega načina dela v državni upravi in pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi internih aktov, ki pri tem tudi upoštevajo posebnosti njegovega delovnega področja in delovnega procesa. Iz navedenega je moč zaključiti, da navedene smernice ne bodo poslabšale položaja ureditve dela od doma v ministrstvih, kjer ta ureditev že obstaja (npr. tudi v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi), po našem mnenju ga bodo lahko morda celo v nekaterih delih izboljšale (predlog smernic po določitvi enotnega dnevnega povračila nadomestila za delo od doma v višini 2 eur). 

Poziv Policijskega sindikata Slovenije in odgovor Ministrstva za javno upravo si lahko preberete v priponkah.

Datoteke