Solidarnostna pomoč delodajalca ( KPND )

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti od 1.6.2013 določa, da v kolikor je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Več v prispevku...

Solidarnostna pomoč delodajalca ( KPND )

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti od 1.6.2013 določa, da v kolikor je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Do izplačila navedene solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec – član reprezentativnega sindikata, podpisnika KPND, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače ( aneks KPND 2021 ).

V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil javni uslužbenec zmožen vložiti predlog. 

SOLIDARNOSTNA KPND nečlani KPND člani PSS % RAZLIKA
Višina cenzusa za pridobitev pravice 1.253,90 1.755,46 + 40 + 501,56 €
Višina izplačila 696,27 835,52 + 20 + 139,25 €

Zaposlenemu na podlagi sprememb, ki jih prinaša Aneks h KPND, tako pripada višja solidarnostna pomoč v višini 835,52 € v naslednjih primerih:

  • ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
  • zaradi bolezni, ki traja tri mesece ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja tri mesece ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri ure dnevno.
  • ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko  preživljal);
  • naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki huje prizadeneta premoženje zaposlenega.

POSEBNO OPOZORILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE:

v prilogi imate obrazec (obe verziji Word) za podajo Zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči  za člane PSS. Obrazec izpolnite v elektronski obliki in nam ga vrnite izključno na naslov info@pss-slo.org (v formatu Word), kjer nato preko seznama plačnikov članarine preverimo vaš status članstva v PSS, zahtevo opremimo z žigom in podpisom PSS in slednjo nato posredujemo delodajalcu, ki vam bo na podlagi pravilno izpolnjene in overjene zahteve izplača 20% višjo solidarnostno pomoč.

Vlogi priložite potrebna dokazila v elektronski obliki ( odločba ZZZS, fotografije…ipd ).

Opozorilo!

Da bi lahko vašo zahtevo, vlogo oz. prijavnico obravnavali vas prosimo, da najprej izpolnite in uredite lastni profil v aplikaciji PSS INFOSIS ( navodila spodaj) . Po ureditvi vašega osebnega profila, kjer je potreben vnos nekaterih osebnih podatkov, boste lahko podpisali in oddali izjavo ZVOP ( Zakon o varstvu osebnih podatkov ). Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike in izjavo šele nato oddate. Pri tem vse opravite elektronsko in izjave ni potrebno tiskati, saj nam je – potem, ko jo oddate, vidna v aplikaciji PSS INFOSIS.

Po ZVOP 1, v mesecu maju 2018 pa ZVOP 2 in GDPR ( evropska direktiva o varovanju osebnih podatkov ) moramo namreč z občutljivimi osebnimi podatki ( članstvo v sindikatu ), delati v skladu s predpisi in zato potrebujemo vašo izjavo ZVOP.

Povezava na spletno aplikacijo PSS INFOSIS:  https://infosis.pss-slo.org/login.php

Spodaj si preberite navodila za ureditev profila in oddajo izjave ZVOP.

Z upoštevanjem navodil, ki vas vodijo skozi celoten postopek izpolnjevanja, podpisa in oddaje izjave ZVOP, je sam postopek dokaj hiter in enostaven. APP deluje tudi na tablicah in mobilnih telefonih.

V primeru nejasnosti ali morebitne nepravilnosti v sistemu, se lahko za informacije obrnete na člana IO PSS,  Mitjo Tavčerja – 041 464-998.

Datoteke