Vlada zvišala znesek povračil stroška prevoza na delo, ki ne šteje v davčno osnovo

Obveščamo vas, da je Vlada RS, včeraj na 5. redni seji, sprejela sklep, s katerim energetsko draginjo blaži tudi s prilagoditvijo davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo. Spomnimo – PSS je preko KSJS in drugih sindikalnih central že 14. 3. 2022 pozval takratno Vlado, da je  sprememba višine denarnih zneskov v Uredbi nujno potrebna. Pristojno ministrstvo smo pozvali, da nemudoma pristopi k spremembi višine neobdavčenih denarnih zneskov v predlagani višini ter, da se le te sprejmejo v najkrajšem možnem času. Še v času pred volitvami. Dodatno je bilo predlagano, da bi se glede na hitro rast cen, zlasti energentov in naftnih derivatov v zadnjem obdobju, ustreznost najvišjih neobdavčenih zneskov preverjala vsake nadaljnje 3 mesece, pri čemer bi se te zneske v primeru znatne rasti cen tudi ustrezno uskladilo s to rastjo. Prejšnja Vlada se na pozive ni odzvala.

Vlada zvišala znesek povračil stroška prevoza na delo, ki ne šteje v davčno osnovo

V PSS zato ukrepe aktualne Vlade RS pozdravljamo. Vlada je namreč v ta namen izdala spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo, so prilagodili pričakovanemu trendu rasti cen goriva. 

Vlada RS je višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, zvišala z 0,18 evra za kilometer prevožene poti na 0,21 evra za kilometer prevožene poti. Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo, pa zvišujemo z 0,37 evra za kilometer prevožene poti na 0,43 evra za kilometer prevožene poti. 

Spremembe se bodo začele uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za mesec julij 2022. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za finance, sprememba uredbe predstavlja nujen, komplementaren in začasen ukrep v povezavi z nedavno ponovno vzpostavitvijo reguliranja cen pogonskih goriv zunaj avtocestnega križa. Nastale zaostrene razmere narekujejo urgentnost ukrepanja (tudi) na področju davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo, saj se, glede na že izražene trende rasti cen goriv, vsaj v kratkoročnem obdobju nakazujeta tako okrepljena nihajnost kot tudi nadaljnja rast cen pogonskih goriv. 

Dolgoročnejše rešitve glede nadaljnje ureditve tega področja bo Vlada iskala v dialogu s socialnimi partnerji.

Datoteke