Predstavitev

Policijski sindikat Slovenije (PSS) združuje preko 5000 članic in članov in je reprezentativen sindikat v MNZ in Policiji. Organiziran je v 14 območnih policijskih sindikatih (OPS), kar pripomore k dostopnosti organizacije članstvu.

Zgodovina organiziranosti in delovanja PSS je povezana z osamosvojitvijo Slovenije. Tako leto 1990 štejemo kot prehod iz prejšnje sindikalne organiziranosti v nov začetek delovanja PSS v obliki kot jo poznamo danes. V preteklih letih se je delovanje PSS okrepilo predvsem s pričetkom polnega delovanja večine OPS.

Policijski sindikat Slovenije je reprezentativen in delujoči sindikat v MNZ in Policiji.

Predsednik Policijskega sindikata Slovenije v mandatnem obdobju 2019 - 2023 je od 24.10.2019 g. Rok Cvetko.

Predpisi, ki urejajo pogoje delovanja PSS

Na podlagi teh predpisov so bili izdani vsi akti, ki urejajo pogoje delovanja PSS:
– Odločba o reprezentativnosti Policijskega sindikata Slovenije,;
– Potrdilo o hrambi Statuta Policijskega sindikata Slovenije,;
– Kolektivna pogodba za policiste,;
– Pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo v MNZ

Poudarjena področja dela PSS

– Urejanje delovno pravnega in socialnega položaja zaposlenih,;
– Skrb za dobre delovne pogoje zaposlenih,;
– Aktivnosti v pogajalskih skupinah,;
– Zagotavljanje pravne pomoči članom PSS,;
– Solidarnostna pomoč članom PSS,;
– Mednarodno sodelovanje,;
– Počitniška dejavnost,;
– Pridobivanje ugodnosti za člane,;
– Organizacija izobraževanja in športne aktivnosti,;
– Obveščanje članstva.

Urejanje delovno pravnega in socialnega razmerja zaposlenih

Temu področju dela je namenjenega največ časa, moči, energije in znanja. Pristojnosti sindikata na tem področju so sicer omejene vendar lahko pomembno in odločilno vplivamo na odločitve s katerimi se delovno pravni in socialni položaj zaposlenih ureja. Pridobili smo si veljavo kot enakopravni partner v pogovorih z MNZ in GPU.

Pogoji dela zaposlenih

Temu področju smo dali še večji poudarek, saj smo se zavedali problematike delovnih razmer v MNZ, še posebej v Policiji. Problematičnost se je pokazala predvsem v neustreznih prostorih v katerih zaposleni delajo (južna meja, nekatere PU in PE) ter neustreznosti opreme s katero zaposleni delajo (vozila, zaščitna sredstva, uniforma).

Pogajanja v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja

PSS aktivno sodeluje v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja v pogajanjih, ki so v zadnjem času usmerjena v odpravo anomalij, ki so se pojavile s sklenitvijo kolektivne pogodbe za javni sektor. Posebna pozornost je namenjena uvrščanju v plačne razrede, dodatkom, napredovanju, eskalaciji plač, določitvam višin regresa za letni dopust in drugemu.

Pravna pomoč članom PSS

Veliko dela in sredstev je bilo vloženega v zaščito članov na delovno pravnem področju z neposrednim delom vodstva PSS in zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči. Na začetku mandata se je število dodeljenih brezplačnih pravnih pomoči drastično povečalo zaradi velikega števila kršitev pravic članov s strani delodajalca. Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči je imelo za posledico zmanjšanje kršitev delodajalca.Člani PSS so avtomatsko zavarovani pri zavarovalnici pravne zaščite ARAG.

Solidarnostna pomoč

Solidarnostna pomoč je v PSS urejena s  Pravilnikom o solidarnostni pomoči, ki na pregleden in transparenten način določa pogoje za dodelitev in višino dodeljenih sredstev. PSS je pri tem seveda omejen zaradi sredstev, ki so na razpolago ima pa Svet PSS možnost odločati o izjemah tako glede dodelitve, kot glede višine sredstev.S podpisom Aneksa h KPND imajo v MNZ in Policiji samo člani PSS zagotovljeno 20 % večjo solidarnostno pomoč.

Počitniška dejavnost PSS

V letu 2008 je PSS tudi prvič v zgodovini sindikata svojim članom ponudil “končni produkt” počitniške dejavnosti. V Termah Čatež ima PSS za svoje člane na razpolago dva apartmaja, naša zadnja pridobitev pa je apartma v Termah Vivat. Z velikim zadovoljstvom lahko zapišemo, da je članstvo možnosti ugodnih dopustov vzelo za “svoje” in kapacitete množično koristijo.

Ugodnosti za člane

PSS je v zadnjih dveh letih vzpostavil bazo ponudnikov, kjer lahko člani sindikata uveljavljajo dogovorjene popuste. Popusti so objavljeni na spletni strani PSS.

Izobraževanje, šport

Vsako leto PSS organizira izobraževanje sindikalnih zaupnikov. Izobraževanja se vsako leto udeleži večje število sindikalnih zaupnikov kar pripomore k boljšemu zastopanju interesov članstva.

Obveščanje članstva

V letih poskusov, kako pripeljati informacije k vsakemu članu, lahko sedaj nedvomno ugotovimo, da smo sistem obveščanja pripeljali do točke, v kateri vsak član Policijskega sindikata Slovenije, ki ima interes po obveščenosti lahko pridobi sprotne informacije o vseh zanj pomembnih novostih, ki se tičejo sindikalnega dela.

Dokumentacija:

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in nadaljno uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.