Spremembe Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji - obvestilo članstvu

Obveščamo vas, da je minister Aleš Hojs pripravil nov akt, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji in predlagal »rešitve« s katerimi želi oškodovati policistke in policiste (v nadaljevanju: policisti). Seznanjamo vas, da želi minister Aleš Hojs s predlogom sprememb oškodovati policiste pri obračunu dodatka za izmensko delo, nočno delo pa želi urejati v nasprotju z ZDR-1.

Spremembe Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji - obvestilo članstvu

Spoštovane policistke in policisti,   

obveščamo vas, da je minister Aleš Hojs pripravil nov akt, ki ureja organizacijo in sistemizacijo[1] delovnih mest v policiji in predlagal »rešitve« s katerimi želi oškodovati policistke in policiste (v nadaljevanju: policisti). Seznanjamo vas, da želi minister Aleš Hojs s predlogom sprememb oškodovati policiste pri obračunu dodatka za izmensko delo, nočno delo pa želi urejati v nasprotju z ZDR-1. 

PSS je na ministrov ta predlog podal NEGATIVNO MNENJE. V skladu z določbami ZJU se bomo predstavniki PSS dne 14. 4. 2022 udeležili usklajevalnega sestanka, kjer pa ne pričakujemo bistvenega napredka.   

Razlogov za početje ministra Aleša Hojsa ne poznamo, lahko pa verjamemo oziroma predvidevamo, da gre za »MAŠČEVANJE oz. POVRAČILNE UKREPE«, 

ker je PSS v delovnem sporu[2] dosegel, da mora delodajalec vsem policistom, ki so delo opravljali v 12 urni izmeni plačati dodatek za izmensko delo za celotno dnevno izmeno, in ne le za ure opravljene po 12. oz. 14. uri.  Na podlagi tega smo od ministra Aleša Hojsa zahtevali, da spoštuje odločitev sodišča in ga pozvali, da premalo obračunan dodatek policistom izplača, vendar pa tega ni storil. 

Takšne škodljive spremembe sistemizacije ni mogoče razumeti drugače kot »MAŠČEVALNI POHOD« ministra Aleša Hojsa nad pravicami policistov. Minister Aleš Hojs namreč s prej navedeno spremembo sistemizacije ne bo prikrajšal policistov samo za dodatek za izmensko delo, kadar delajo v 12 urni izmeni, ampak tudi takrat, ko policisti  delajo ob različnih urah in v različnih izmenah po 8 ur[3].  

Policijski sindikat Slovenije bo vztrajal na negativnem mnenju, če bo sprememba akta ponovno enostransko sprejeta, pa bomo preučili vse možnosti za pričetek ostrejših sindikalnih ukrepov zoper takšne maščevalne pohode ministra Aleša Hojsa. Prav neustaljeni in nenehno spreminjajoči urniki dela so eni bolj obremenjujočih dejavnikov tveganja za zdravje in odnose policistov, ki posegajo tudi v družinsko življenje zaposlenih.

[1] Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji

[2] VSRS Sodba VIII Ips 20/2020 – točka 17.: Določba 8. člena KPP, da se za izmeno ne šteje delo, opravljeno med 6.00 in 14.00 uro, ne pomeni, da se vsaka ura dela, opravljena po 14.00 uri, šteje za delo, opravljeno v (popoldanski) izmeni, pač pa le, da dela, opravljenega pred 14.00 uro ne štejemo za izmensko delo. V tem smislu je določba Akta toženke, kot pravilno ugotavlja sodišče druge stopnje, za delavca ugodnejša, saj določa, da se za popoldansko izmeno šteje tudi delo, ki se je pričelo po 12.00 uri (torej pred 14.00 uro), izjemoma pa celo prej, če delavec dela v dvanajsturni izmeni.

[3] Npr.,. policistu, ki dela od 12. do 22. ure ali od 13. do 22. ure ali od 12. do 24. ure po njegovem predlogu dodatek sploh ne bi bil več obračunan!