Modra Zavarovalnica

Zaposleni v javnem sektorju smo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, in sicer pri Modri zavarovalnici. Ta je kot prva v Sloveniji že uvedla sklad življenjskega cikla, novost pa se obeta tudi nam, javnim uslužbencem. Več v prispevku...

Modra Zavarovalnica

Zaposleni v javnem sektorju smo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, in sicer pri Modri zavarovalnici. Ta je kot prva v Sloveniji že uvedla sklad življenjskega cikla, novost pa se obeta tudi nam, javnim uslužbencem.

Dopolnjen Zakon o dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence uvaja možnost preoblikovanja pokojninskega sklada za javne uslužbence v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. Gre za pomembno novost, ki bo v prihodnje na voljo tudi javnim uslužbencemVsem, ki bodo pripravljeni prevzeti več naložbenega tveganja, bo omogočeno varčevanje v podskladih z bolj tvegano naložbeno politiko in zato višjo donosnostjo.

Kaj je sklad življenjskega cikla?

Sklad življenjskega cikla je pokojninski sklad, ki ga sestavljajo trije podskladi z različnimi naložbenimi politikami. Prvi ima najbolj agresivno naložbeno politiko z največjim odstotkom delnic v portfelju. Drugi podsklad zasleduje bolj preudarno naložbeno politiko, ki ima nekoliko višji odstotek varnejših naložb, tretji podsklad pa je zajamčeni in ima predpisan odstotek zajamčenega donosa.

V idealnih razmerah tako posameznik ob prvi zaposlitvi prične z varčevanjem za dodatno pokojnino v dinamičnem podskladu z najbolj agresivno naložbeno politiko, ki omogoča doseganje višjih donosov. Nato s staranjem prehaja v naslednja podsklada in v letih pred upokojitvijo pristane v podskladu z najbolj konservativno naložbeno politiko.

Za boljšo grafično predstavo so v Modri zavarovalnici pripravili tudi predstavitveno animacijo, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Potrudili se bomo, da boste o napovedanih spremembah sproti obveščeni.

Spletno mesto: http://www.modra-zavarovalnica.si

Več o Modri zavarovalnici lahko dobite pri svojih sindikalnih zaupnikih.