Zaničevanje policistov v javnosti in povrnitev škode – ponovni poziv

Policijski sindikat Slovenije je na v.d. generalnega direktorja policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi zaničevanja policistov v javnosti in povrnitvi škode naslovil ponovni poziv.

Zaničevanje policistov v javnosti in povrnitev škode – ponovni poziv

V Policijskem sindikatu Slovenije smo vodstvo Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) z dopisom, navedenim v zvezi, podrobneje seznanili s problematiko pravne pomoči uslužbencev policije, zoper katere so bili z anonimnimi pismi širjene neresnične trditve in blatena čast in dobro ime, s tem pa tudi njihova osebnostna integriteta. Žalitve, širjenje neresničnih trditev in krnitev časti ter dobrega imena policistk in policistov (v nadaljnjem besedilu: policisti) v PSS ocenjujemo kot nedopustno. Dejanja, s katerimi kdorkoli znatno in nedopustno škodi upravičenim interesom in pravicam policistov ter jim jemlje ugled in dostojanstvo, je po našem mnenj potrebno tudi ustrezno pravno nasloviti. 

Ker se v zadnjem času soočamo s porastom primerov žalitev ter drugega negativnega in zlonamernega izpostavljanja policistov v javnosti, ki krni njihov ugled in dobro ime, ter jim povzroča škodo, se je glede tega problema opredelil tudi Svet, najvišji stalni organ Policijskega sindikata Slovenije. V skladu s sprejetim sklepom Sveta ponovno podajamo naslednji pobudi:  

  • ker so policisti predmet žalitev, širjenja neresničnih trditev in podobno, ali ko gre za ravnanja žaljenja časti in dobrega imena policistov, in se oškodovani policist ne odloči za kazenski pregon ali ne gre za kaznivo dejanje in podobno predlagamo, da delodajalec za to, da zagotovi varstvo integritete, ustrezno dopolni in spremeni določbe ZODPol. Slednje naj dopolni tako, da oškodovanim policistom omogoči oziroma zagotovi pravno podporo[1] pri vložitvi in uveljavljanju (civilno) pravdnih zahtevkov za povrnitev premoženjske škode pri žalitvi časti ali širjenju neresničnih trditev ali povrnitev nepremoženjske škode, ki je nastala pri delu v zvezi delom ali zaradi pripadnosti policijskemu poklicu, in 
  • kadar so policisti predmet žalitev, žaljivih obdolžitev, obrekovanj, opravljanj in drugih podobnih ravnanj, ki imajo znake kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, predlagamo, da tako oškodovanim policistom nudite ustrezno pravno in dejansko pomoč za procesno in materialno pravilno naznanitev teh kaznivih dejanj, ker se slednja preganjajo na zasebno tožbo (168. člen KZ-1). Obenem predlagamo, da jim v okviru tega tudi predstavite možnost predlaganja premoženjskopravnega zahtevka v takšnem kazenskem postopku, ki naslavlja povrnitev nastale škode (X. poglavje ZKP). 

Prosimo, da nas o vašem stališču do podanega predloga pisno povratno obvestite.

[1] Pravna podpora – zastopanje Državnega odvetništva ali pooblaščenca odvetniškega poklica.