Zadnje poplave - izjemna solidarnostna pomoč - obvestilo

Z dokumentom št. PSS-15/2023-91 smo vas 7. 8. 2023 že obvestili kako ravnati v primeru, če ste utrpeli škodo oziroma posledice na premoženju, in boste zato uveljavljali solidarnostno pomoč po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Zadnje poplave - izjemna solidarnostna pomoč - obvestilo

Glede na to, da se v zadnjih dneh soočamo z enormnimi posledicami poplav in je zato upravičeno pričakovati, da so nekateri naši člani utrpeli tudi večjo škodo na premoženju, smo se v Izvršnem odboru PSS odločili, da vas obvestimo, da lahko v takšnih izjemnih primerih zaprosite še za dodatno izjemno solidarnostno pomoč, ki se dodeljuje v skladu s Pravilnikom o skladu za solidarnostno pomoč PSS.

Če ste utrpeli večjo škodo na premoženju, se prošnja za dodelitev tovrstne izjemne solidarnostne pomoči PSS poda preko vašega Območnega policijskega sindikata. Vodstvo le-tega bo na podlagi podanih informacij podal vlogo na Izvršni odbor PSS, ki bo odločal o dodelitvi izjemne solidarnostne pomoči. 

Vse članice in člane PSS ponovno obveščamo, da se lahko kadarkoli za kakršnokoli pomoč obrnejo na sindikalne zaupnike in predsednike Območnih policijskih sindikatov, ki bodo informacije posredovali Izvršnemu odboru PSS. Skupaj bomo preučili vsak posamezni primer in v okviru naših sindikalnih zmožnosti pomagali po najboljših močeh.

Prav tako nam lahko člani, ki so pripravljeni nuditi pomoč, bodisi v materialni obliki, bodisi v obliki prostovoljnega dela, le-to sporočijo na mail info@pss-slo.org in poskrbeli bomo, da bo pomoč prišla v prave roke.

Datoteke