Vložitev kazenske ovadbe zoper ministra Aleša Hojsa in javnega uslužbenca Roberta Kosa

Obveščamo vas, da smo danes, 19. 4. 2022, na pristojno državno tožilstvo preko odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, vložili kazensko ovadbo zoper ministra Aleša Hojsa in direktorja Urada za organizacijo in kadre MNZ, g. Roberta Kosa, zaradi sumov storitve kaznivega dejanja:

Vložitev kazenske ovadbe zoper ministra Aleša Hojsa in javnega uslužbenca Roberta Kosa
  • kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic po čl. 200/II Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ-1),
  • kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic po čl. 200/II KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1,
  • kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po čl. 257/II, I KZ-1, in
  • kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po čl. 257/II, I KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1. 

Zgoraj navedena sumimo, da sta v času od 1. 1. 2022 dalje namerno in zavestno kršila 4. točko prvega odstavka 22.n člena KPP (kršitev kolektivne pogodbe za policiste v delu, ki se nanaša na zagotavljanje pogojev za sindikalno delo) in pri tem z ravnanji oziroma dejanji povzročila oviranje in onemogočanje delovanja organov Policijskega sindikata Slovenije, ter s svojim vplivom oziroma izrabo uradnega položaja prizadejala škodo voljenim in imenovanim sindikalnim zaupnikom in samemu sindikatu. 

Policijski sindikat Slovenije vztraja na vladavini prava in spoštovanju ustavne ureditve Republike Slovenije, zato je dolžan z vsemi sredstvi zavarovati ustavno pravico do svobodnega delovanja sindikatov ter si enako prizadevati zavarovati vse ostale ustavne pravice, razmerja, ureditve, zakonitosti…