Visoke temperature in poslabšanje delovnih pogojev – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja in na v.d. generalnega direktorja policije, g. mag. Senada Jušića v zvezi visokih temperatur in poslabšanja delovnih pogojev naslovil poziv.

Visoke temperature in poslabšanje delovnih pogojev – poziv

Za naslednje dni so meteorologi za območje celotne države napovedali vročinski val z izjemno visokimi temperaturami. Slednje tudi za zaposlene v MNZ in Policiji predstavljajo tveganje za zdravje in varnost pri delu. 

Od vodstva MNZ in Policije zato pričakujemo, da bo glede na razmere z ustrezno organizacijo dela prilagodilo tudi delovni proces, zagotovilo dostop do ohlajenih prostorov, odmore… Pozivamo vas, da zagotovite kadrovske in tehnične vire  za nemoteno opravljanje nalog, v smislu izpolnjevanja pogojev, ki so določeni s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 

V Policijskem sindikatu Slovenije namreč kljub vsakoletnim opozorilom žal še vedno ugotavljamo, da se v nekaterih OE, ne ozirajoč se na bistveno poslabšanje delovnih pogojev, še vedno odrejajo prometne in druge akcije, celo stojne točke ipd., pri katerih so zaposleni več ur skupaj izpostavljeni izjemno visokim temperaturam. Zavedamo se, da je naše delo specifično in da v vsakem trenutku seveda ni mogoče zagotoviti ustreznih delovnih pogojev, pa vendar ocenjujemo, da za takšne aktivnosti v podobnih razmerah, vsaj po našem mnenju, velikokrat ni prav nobene potrebe. Zato ne glede na specifiko našega dela od vodstva MNZ in Policije pričakujemo,  da storite vse potrebno za zmanjšanje tveganj za zdravje zaposlenih. 

V primeru nespoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, se bomo v Policijskem sindikatu Slovenije primorani odzvati, ter preko pristojnih institucij in organov sprožiti ustrezne postopke zoper odgovorne. Zato ob tem velja tudi poziv vsem članicam in članom Policijskega sindikata Slovenije, da nas o vseh primerih, ko menijo, da so kršeni predpisi o varnosti in zdravju pri delu, o domnevnih kršitvah čim prej obvestijo.