Visoke temperature in poslabšanje delovnih pogojev – odgovor

V zvezi poziva glede visokih temperatur in poslabšanja delovnih pogojev, ki smo ga dne 12.7.2023 naslovili na Ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja in v.d. generalnega direktorja policije, g. mag. Senada Jušića smo prejeli odgovor s katerim vas seznanjamo v spodnjem tekstu.

Visoke temperature in poslabšanje delovnih pogojev – odgovor

Vodstvo Policije se v celoti strinja z vsebino poziva Policijskega sindikata Slovenije (PSS)  navedenega v zvezi, iz katerega izhaja, da je potrebno v trenutnih in prihajajočih vremenskih razmerah z visokimi temperaturami, v prvi vrsti zagotoviti ukrepe za varnost in zdravje zaposlenih pri delu. 

Prav s tem namenom je vodstvo Policije na to temo že dne 23. 6. 2023 z dokumentom (102-13/2023/1 (prilagamo) podalo usmeritev za vse NOE GPU in PU, da je potrebno vse vodje na vseh nivojih vodenja opozoriti, da različne oblike dela policije, predvsem pa akcijsko delo, ki praviloma traja več ur, prilagodijo vremenskim pogojem z vidika varstva in zdravja policistov pri delu. 

Hkrati so bile vse enote ponovno seznanjene s priporočili na temo področju, ki so tudi objavljena na Intranetu policije (dosegljivo na: https://intranet.policija.si/images/UOK/do_2018/Visoke_temperature_-_priporocila.pdf). 

Stanje na tem področju bomo konstantno spremljali in po potrebi sprejeli tudi dodatne ukrepe.

Datoteke