Uvedba smernic MJU za delo od doma – poziv Policijskega sindikata Slovenije

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi uvedbe smernic Ministrstva za javno upravo za delo od doma na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravno naslovil spodnji poziv.

Uvedba smernic MJU za delo od doma – poziv Policijskega sindikata Slovenije

Spoštovani, 

v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo v medijih zasledili izjavo ministrice za javno upravo, ga. Sanje Ajanović Hovnik, glede uvedbe poenotenega hibridnega načina dela za zaposlene v celotni državni upravi. 

Iz objave v medijih izhaja, da naj bi Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) pripravilo smernice za poenoten način dela javnih uslužbencev od doma v državi upravi (pri čemer pa le-te naj ne bi bile zavezujoče, po drugi strani pa naj bi poenotile sistem, ki je sedaj različen med ministrstvi).  Enotno nadomestilo za delo od doma (nadomestilo za uporabo lastnih sredstev) naj bi znašalo 2,00 € na dan, pri čemer je bilo s strani ministrice dodatno pojasnjeno, da od sindikatov še niso prejeli odziva, kakšen znesek bi bil zadosten in da je zadeva trenutno še v fazi usklajevanja. 

V PSS smo presenečeni nad enostranskim načinom delovanja MJU in Vlade RS, saj v toku pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni Vlade RS in socialnih partnerjev, ni bilo govora o pripravi morebitnih smernic oziroma o poenotenju urejanja te materije na ravni državne uprave.  Navedeno pomeni, da Vlada RS glede urejanja tega področja, ki ima po našem mnenju naravo kolektivnega dogovarjanja, ni seznanila sindikatov in jim ni dala možnosti tvornega sodelovanja, temveč ima namen  enostransko urediti to področje, kar pa je v nasprotju z vzpostavitvijo in vodenjem aktivnega socialnega dialoga.

Od Vlade RS pričakujemo, da nemudoma  vzpostavi aktivni socialni dialog, v okviru katerega bo sindikatom omogočeno podajanje predlogov in usklajevanje le-teh. Predmetna ureditev pravic iz delovnega razmerja, kjer se določajo pogoji dela, stroški dela, evidentiranje delovnega časa, varstvo pri delu na domu itd namreč sodijo v krog Kolektivnih pogodb in ne enostranskih odločitev delodajalca. Ob tem dodajamo, da gre za urejanje pomembne tematike, kjer ne gre zanemariti dejstva, da imajo določena ministrstva to področje že podrobno urejeno z notranjimi akti, in bi morebitne smernice, ki bi določale nižji nivo pravic, lahko neugodno vplivale na že dogovorjene pravice zaposlenih iz delovnega razmerja.