Upravljanje s sredstvi javnih uslužbencev pri Modri zavarovalnici – obvestilo

Na nekaterih socialnih omrežjih so se pojavile informacije, da Modra zavarovalnica, ki s posebnim pokojninskem skladom upravlja s sredstvi dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, slabo skrbi za zaupana sredstva, zaradi česar smo preverili, kakšno je dejansko stanje. Obrnili smo se na Modro zavarovalnico, ki nam je podala pojasnila o poslovanju v preteklih letih in svetovala, da se naši člani sproti seznanjajo z informacijami, ki so na voljo tudi v spletni storitvi e.modra.si.

Upravljanje s sredstvi javnih uslužbencev pri Modri zavarovalnici – obvestilo

Vsak varčevalec se lahko prijavi in vpogleda v svoje podatke, se seznani z vsemi vplačili, višino privarčevanih sredstev in donosi. Prav tako lahko ureja svoje varčevanje (izbira med podskladi), osebne podatke in določi upravičence za primer smrti. 

Iz dodatnega pregleda poslovanja smo ugotovili, da je Modra zavarovalnica v preteklih letih dejansko dosegala dobre donosnosti in poslovne rezultate. V letu 2022 so zaradi izrednih okoliščin na kapitalskih trgih vsi pokojninski skladi z izjemo zajamčenih končali z negativno donosnostjo (na vrednost sredstev je vplival visok padec vrednosti na finančnih trgih). Padec vrednosti je nekoliko omilila tudi zajamčena donosnost Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (KPSJU), ki je določena na podlagi posebnega zakona in kolektivne pogodbe (zajamčena donosnost 50% povprečne donosnosti, kar pomeni, da razliko do zajamčene vrednosti nadomesti upravljavec iz lastnih sredstev). V letu 2023 se je stanje že močno izboljšalo in se vrednost sredstev ponovno zvišuje. Iz navedenega lahko potrdimo, da informacije, ki jih posamezniki širijo na socialnih omrežjih, ne držijo. 

Vabimo vas, da se seznanite tudi z obvestilom, ki ga je za vas pripravila Modra zavarovalnica (v prilogi) in se za informacije o vaših sredstvih prijavite v portal e.modra.si.

Datoteke