Sprememba razporeda na željo policista – razlaga Kolektivne pogodbe za policiste – obvestilo

Obveščamo vas, da je v teku (izjemoma) dopisna seja Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za policiste (KPP), ki je bila sklicana zaradi poziva Policijskega sindikata Slovenije (PSS), z dne 2.11.2023, ki se je nanašal na spremembo razporeda dela po »želji« policista najmanj v 24 urah ali v manj kot 24 urah pred nastopom dela, nastal pa je kot posledica enostranskega posega v izvajanje KPP s strani delodajalca (policije) v letu 2023.

Sprememba razporeda na željo policista – razlaga Kolektivne pogodbe za policiste – obvestilo

Spomnimo - Policija je lani zavzela napačno stališče, ko je menila, da določba spornega 4. odstavka 16. člena KPP ne omogoča spremembe razporeda dela znotraj predpisanega roka, saj da je sprememba razporeda dela povezana s pravico do dodatka, ki se ji policist ne more odpovedati. Zaradi tega so med PSS in Policijo nastala sporna dejstva, ki so se nanašala na to – ali je sprememba razporeda najmanj v 24 urah ali v manj kot 24 urah pred nastopom dela res vzročno in neločljivo povezana s pravico do dodatka za delo po posebnem razporedu po 4. odstavku 16. člena KPP, ali pa je ta pravica do dodatka povezana samo s spremembo razporeda dela v določenem roku, ki je izjemoma mogoča le, ko nastopijo nepredvideni dogodki na strani delodajalca. 

V PSS smo svoje stališče obširno obrazložili v pozivu z dne 2.11.2023, ki mu je delodajalec v celoti sledil in upoštevaje podane pripombe PSS pripravil razlago sporne določbe KPP, ki vse nejasnosti okoli sprememb razporeda na željo policista, odpravlja. Dodajamo, da je seja v dopisni obliki izjema in je bila mogoča zgolj zato, ker smo se s končno obliko podanega predloga razlage 4. odstavka 16. člena KPP strinjali vsi podpisniki kolektivne pogodbe (oba sindikata in delodajalec). 

Besedilo razlage KPP stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu, o čemer vas bomo obvestili.

Datoteke