Spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje« - dodatno obvestilo

Obveščamo vas, da je delodajalec v zvezi s spletnim vprašalnikom »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje«, na pobudo Policijskega sindikata Slovenije, na policijske uprave poslal dodatno obvestilo, v katerem je dodatno obrazložil možnosti za izpolnjevanje ankete s strani odsotnih delavcev. V Policijskem sindikatu Slovenije smo namreč prejeli več vprašanj članic in članov, ki so odsotni iz različnih razlogov (LD, PD, BD) in do spletnega anketnega vprašalnika niso mogli dostopati.

Spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje« - dodatno obvestilo

Na podlagi naše pobude je bilo dejansko ugotovljeno,  da so določeni uslužbenci iz PMP, SVDM PP in SMK PP na daljšem letnem dopustu ali daljši bolniški odsotnosti. Takim uslužbencem bo izpolnitev spletnega vprašalnika omogočena na njihovih zasebnih elektronskih naslovih. 

Nadalje smo opozorili še na dejstvo, da so v določenih policijskih upravah na PMP, SVDM PP in SMK PP začasno napoteni ali začasno premeščeni tudi nekateri uslužbenci policije iz drugih enot (npr. območne PP). Delodajalec pojasnjuje, da je odločba o začasni napotitvi za takšne primere izdana v okviru policijske uprave in se ne vodi v centralni kadrovski evidenci, zato ti uslužbenci niso na seznamu prejemnikov spletnega vprašalnika. Bo pa za navedene uslužbence policije preučena možnost izpolnitve spletne ankete, glede na razlog začasne premestitve. 

O kakršnihkoli novostih, vezanih na to vprašanje, vas bomo sproti obveščali.