Razpis za 16. športne igre Policijskega sindikata Slovenije

Policijski sindikat Slovenije v sodelovanju z OPS Posavje, na podlagi letnega načrta dela, programskih usmeritev PSS za mandatno obdobje 2019- 2023 in v skladu s sklepom Sveta PSS št. 80-2022, z dne 09. 06. 2022 organizira:

Razpis za 16. športne igre Policijskega sindikata Slovenije

16. ŠPORTNE IGRE PSS, ki bodo potekale v petek, 16. septembra 2022, v Radečah 

Tekmovanja v sklopu Športnih iger PSS 2022 bodo potekala na Šolski poti št. 5 v Radečah v sklopu športne infrastrukture občine Radeče, Ribiškega doma Radeče, na naslovu Hotemež 30, kjer bo tudi prireditveni prostor in pri letnem kopališču AquaRoma, na naslovu Toplice 2, Rimske Toplice.  Igre PSS so enodnevne, vendar smo OPS-om in posameznikom, ki bi zaradi oddaljenosti in druženja želeli Radeče zapustiti v soboto, 17. septembra 2022, omogočili možnost nastanitve pod ugodnimi pogoji. 

Natančna časovnica, sam potek tekmovanj in podrobnejša pravila po posameznih disciplinah, bodo posredovana naknadno, o čemer boste pravočasno obveščeni. 

Tekmovanja bodo potekala v naslednjih disciplinah: 

 • Nogomet (mali nogomet ): ekipo sestavlja 5 igralcev in vratar ter rezerva. Na voljo sta 2 igrišči s travnato podlago na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče;
 • Košarka (Street ball): ekipo sestavlja 5 tekmovalcev, na igrišču hkrati tekmujejo 3 igralci, ekipi igrata na en koš. Na voljo sta 2 igrišči v dvorani, na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče;
 • Streljanje z zračno puško – moški: tekmovanje bo potekalo na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče. Na voljo bosta 2 strelski mesti (posamezno, za ekipo trije najboljši strelci posameznega OPS);
 • Streljanje z zračno puško – ženske: tekmovanje bo potekalo na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče. Na voljo bosta 2 strelski mesti (posamezno, za ekipo tri najboljše strelke posameznega OPS), organiziran prevoz;
 • Odbojka na mivki: (ekipa 3 igralcev + 1 rezerva), tekmovanja bodo potekala na igrišču, v neposredni bližini kopališča AquaRomi, na naslovu Toplice 2, Rimske Toplice;
 • Namizni tenis – moški: (posamezno, za rezultat štejejo trije najboljši tekmovalci iz posameznega OPS-a), na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče;
 • Namizni tenis – ženske: (posamezno, za rezultat štejejo tri najboljše tekmovalke iz posameznega OPS-a), na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče;
 • Šah: (ekipno 3 igralci/ke), šahovnice in ure zagotovi organizator. Igra se v posebnem prostoru doma Ribiške družine Radeče;
 • Pikado moški: (posamezno, ekipa trije tekmovalci) tekmovanja bodo potekala v prireditvenem šotoru;
 • Pikado ženske: (posamezno, ekipa tri tekmovalke) tekmovanja bodo potekala v prireditvenem šotoru;
 • Tenis moški:, (posamezno, ekipa trije tekmovalci), tekmovanja bodo na peščeni podlagi na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče;
 • Tenis ženske: (posamezno, ekipa tri tekmovalke), tekmovanja bodo potekala na peščeni podlagi na naslovu Šolska pot 5, v sklopu športne infrastrukture občine Radeče;
 • Ribiško tekmovanje – Sava – pri prireditvenem šotoru. (Posamezno, ekipa trije tekmovalci) pravila bodo poslana naknadno skupaj s časovnico. 

Tekmovanja se lahko udeležijo le člani PSS. Tekmovalke in tekmovalce lahko na tekmovanje prijavijo le OPS-i. Prijave posameznikov ne bodo upoštevane. Prevoze športnikov na mesto iger, organizirajo OPS-i sami. Prihode z avtobusom je priporočljivo predhodno najaviti zaradi zagotovitve primernega parkirnega prostora. 

Prijave udeležencev:

OPS-i lahko članice in člane PSS na tekmovanja prijavijo pod naslednjimi pogoji:

 • s plačilom štartnine 20 EUR na posameznega udeleženca: všteti so stroški organizacije iger, skupno kosilo in večerja na prireditvenem prostoru v šotoru, majica, večer z zabavo in druženjem. V ceno je vključeno tudi nezgodno zavarovanje tekmovalcev, za katerega poskrbi OPS Posavje. 

Možnost nočitev:

Nočitev z zajtrkom: za vse udeležence, ki se bodo odločili, da po tekmovanju ostanejo oz. prenočijo v Radečah, smo se uspeli dogovoriti za ugodno ponudbo prenočišč. Rezervacije po posameznih hotelih pa se izvršujejo na njihove elektronske naslove, ki so navedeni pri posameznih hotelih. 

Cena nočitev je dogovorjena pod naslednjimi pogoji v sledečih hotelih: 

Ribiški dom Radeče: https://www.booking.com/hotel/si/ribiski-dom-radece.sl.html

 

Kat.

Storitev

Soba

Cena

Ribiški dom:

***

Nočitev z zajtrkom

Apartma za 4 osebe

75 €

Ribiški dom :

***

Nočitev z zajtrkom

4 sobe po 2 postelji

25 € (oseba)

Ribiška vasica: https://visitradece.si/obisci_nas/nastanitve/ribiska_vasica/

 

Kat.

Storitev

Soba

Cena

hiška

***

Nočitev z zajtrkom

Za 5 oseb

88 €

Nastanitveni objekt Markovič - Baron  Zagrad 6, Radeče:

Holiday home Baron (Počitniška hiška), Radeče (SI) - Booking ...

https://www.booking.com › vineyard-cottage-gorsin.sl.htm

 

 

Kat.

Storitev

Soba

Cena

Bivalni objekt 

***

Nočitev z zajtrkom

Za 6 oseb

80 €

 

 

Nastanitveni objekt Simončič Sonja Vrhovo 43, 1433 Radeče: 

(kontakt 041/724-384 Sonja) 

Sobe                                Kat.                      Storitev                                    Soba                             Cena                              

                                          ***              Nočitev z zajtrkom                      Za 6 oseb                  25 € (oseba) 

AquaRoma Rimske toplice : http://www.aquaroma.si/

Sobe                               Kat.                       Storitev                                     Soba                             Cena                              

                                         ***                 Nočitev z zajtrkom                   Za 42 oseb                35 € (oseba) 

 

Rok za rezervacijo nastanitev je 1. julij 2022, po tem datumu nastanitve ne bo mogoče več rezervirati po dogovorjenih cenah, temveč po rednih cenah posameznih hotelov. 

Predsedniki OPS-ov zato najkasneje do 1. julija 2022 na elektronski naslov info@pss-slo.org pošljejo sezname udeležencev tekmovanja na seznamu, kot sledi iz tabele v priponki. Prav tako morajo udeleženci izpolniti priloženo izjavo, ki jo pred igrami oddajo vodji športne discipline.  

POMEMBNO – POSEBNO OPOZORILO! 

 • prijava ekip in posameznikov po 1. juliju 2022 ne bo več mogoča;
 • tekmovalci na športnih igrah bodo nezgodno zavarovani za čas tekmovanja na igrah;
 • prijave na nedogovorjenem obrazcu ne bodo upoštevane;
 • OPS-i so dolžni najkasneje do 1. julija 2022 na TRR št. SI56 6100 0000 1739 945, Delavska hranilnica, OPS Posavje, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško (pri nakazilu obvezno navedite kodo namena OTHR in sklic SI 99 16092022 ) nakazati štartnino za vse prijavljene udeležence. Samo na podlagi pravočasno plačane štartnine bomo upoštevali prispele prijave. Startnina se v nobenem primeru ne vrača!
 • upoštevane bodo le prijave za katere bodo OPS-i v določenem roku, torej do 1. julija 2022, do 10:00 ure, na elektronski naslov PSS in OPS Posavje (info@pss-slo.org in podpredsednik@ops-posavje.si) poslali dokazilo o plačilu štartnine za prijavljene tekmovalke in tekmovalce;
 • natančna navodila in pojasnila glede izvedbe tekmovanj bomo posredovali takoj po zaključku zbiranja prijav, saj je število tekmovalcev po posameznih disciplinah bistveno za načrtovanje in izvedbo samega tekmovanja.  

Na igre PSS so vabljene tudi članice in člani PSS, ki si tekmovati ne želijo,  želijo pa v dobri družbi preživeti lep in zabaven dan. Takšni udeleženci naj svojo udeležbo na priloženem seznamu jasno opredelijo kot "navijač" ! 

Z vsemi močmi se bomo potrudili, da bodo šestnajste »Športne igre PSS« ostale v  spominu po fair-playu in sloganu našega sindikata; PRIJATELJSTVO, SOLIDARNOST, SODELOVANJE!