Problematika delovnih mest strokovno-tehničnega kadra na Policijskih upravah – ponovni poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi problematike delovnih mest strokovno-tehničnega kadra na Policijskih upravah na Policijo in Ministrstvo za notranje zadeve naslovil ponovni poziv.

Problematika delovnih mest strokovno-tehničnega kadra na Policijskih upravah – ponovni poziv

V zvezi z našim dopisom pod gornjo številko in vašim odgovorom, v katerem pojasnjujete načrtovane aktivnosti glede problematike, ki se nanaša na strokovno - tehnični kader na Policijskih upravah, pri čemer se sklicujete na potrebnost sistemskega pristopa k morebitnim spremembam, kot smo jih predlagali v pozivu, v PSS prejeti odgovor ocenjujemo zgolj kot pavšalne navedbe na konkretne predloge, sklicujoč se na potrebnost sistemske ureditve, katero je potrebno po vašem mnenju vezati celo na hkratno upoštevanje trenutnih okoliščin glede vzpostavljanja kariernega sistema v policiji. 

V PSS se sicer strinjamo z navedbami, da so vodstva policijskih uprav in drugih enot odgovorna za podajo predlogov sprememb sistemizacije, pri čemer se mora vsak predlog preučiti z vidika smotrnosti in upravičenosti ter razlogov za spremembo sistemizacije, ter da je potreben sistemski pristop, vendar glede na naše stališče, da je k tem aktivnostim potrebno pristopiti nemudoma, predlagamo sklic uvodnega sestanka v roku 14 dni, na katerem bomo, kot smo sicer že predlagali v prvem dopisu, prisotni tudi predstavniki PSS. 

V okviru tega sestanka pričakujemo konkreten odziv na navedbe in anomalije, ki smo jih izpostavili v prvotnem dopisu, predstavitev načina reševanja te problematike in časovnega plana realizacije.