Prijava nezgode in poškodbe pri delu - obvestilo

S strani ZZZS smo bili obveščeni o spremenjenem načinu vlaganja prijav nezgod in poškodb pri delu in sicer se s 1. 9. 2022 uvaja elektronska prijava (do takrat prijava poteka na star način preko obrazca ER-8).

Prijava nezgode in poškodbe pri delu - obvestilo

Kot je razvidno iz obvestila ZZZS (pošiljamo v prilogi), se novost uvaja s ciljem poenostavitve postopka, saj bo le-ta v celoti digitaliziran, prav tako pa bodo odpravljeni postopki, ki so do sedaj bremenili zavarovano (poškodovano) osebo.

V skladu s Pravilnikom o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur. l. RS 78/22) ter popravkom (Ur. l. RS 90/22) mora delodajalec od 1. 9. 2022 dalje ob nastanku primera podati elektronsko prijavo preko sistema SPOT (izpolniti splošni del obrazca), izvajalci zdravstvenih storitev pa izpolnijo zdr.  del le-tega (navodilo za izpolnjevanje obrazca bo objavljeno na strani ZZZS, IRSD in NIJZ): Delodajalec z izpolnitvijo splošnega dela obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju. Zaradi izvajanja nalog ZZZS in NIJZ delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), prijaviti pa je treba tudi vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo. 

Pomembno za vse zavarovance pa je, da mora poškodovanec (oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam, npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), po izpolnitvi splošnega dela obrazca na portalu SPOT s strani delodajalca obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika in mu, poleg potrebne ureditve odprtja začasne nezmožnosti za delo in izdaje bolniškega lista, tudi sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT in zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Datoteke