Predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji - obvestilo

Obveščamo vas, da je v četrtek, 1. 9. 2022, Vlada RS potrdila novelo Zakona o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljevanju: ZODPol), v kateri so upoštevali tudi vse predloge in pripombe PSS ter bo v zakonodajni postopek poslana po skrajšanem postopku.

Predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji - obvestilo

V noveli se med drugim predlaga podaljšanje roka za pridobitev višješolske izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist (v nadaljevanju: NPK policist) do 1. januarja 2026. 

Novost v predlogu novele ZODPol je tudi uvedba certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist, katera bo izenačena z višješolsko strokovno izobrazbo policist. S tem se bo ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, pogoj glede predpisane izobrazbe za imenovanje v nazive četrtega kariernega razreda (delovna mesta v VI. tarifnem razredu - višješolska) na delovnih mestih, za katera se zahteva poklic policista,  omogočilo policistom, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in bodo pridobili certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist, da bodo lahko zasedli delovna mesta, kjer se zahteva najmanj višješolska izobrazba. 

Kriteriji oz. pogoji za pridobitev certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist bodo določeni najkasneje do 31. 12. 2022. 

O vseh nadaljnjih zadevah povezanih s pridobitvijo NPK policist vas bomo pravočasno obveščali.