Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah ministrstva za notranje zadeve za potrebe policije – mnenje in pobude

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe policije na Ministrstvo za notranje zadeve podal mnenje in pobude.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah ministrstva za notranje zadeve za potrebe policije – mnenje in pobude

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo preučili predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah ministrstva za notranje zadeve za potrebe policije (v nadaljevanju: Pravilnik), ki smo ga prejeli 6. 7. 2022 (NOVO GRADIVO ŠT. 1). 

Na vsebino Pravilnika nimamo pripomb in podajamo POZITIVNO mnenje. 

Ne glede na navedeno podajamo naslednje pobude, za katere menimo, da bi njihova realizacija lahko vplivala na izboljšanje položaja policistov: 

  1. Ministrstvo za notranje Vladi RS predlaga sklep, da upravljalci službenih stanovanj, ki so v lasti države in delujejo na področju kriznega upravljanja in vodenja (dejavnosti iz novega 50.a člena Pravilnika), prilagodijo akte organov in organizacij tako, da bodo v izjemnih primerih lahko omogočili najem službenega stanovanja za določen čas tudi uslužbencem, ki so zaposleni v drugih dejavnosti kriznega upravljanja in vodenja (po vzoru MNZ). 
  1. Ministrstvo za notranje zadeve opravi poizvedbo pri drugih državnih organih in organizacijah, ki upravljajo s službenimi stanovanji v državni lasti, ali obstaja interes po zamenjavi stanovanj v krajih, kjer je interes zaposlenih v Policiji večji. 
  1. Ministrstvo za notranje zadeve preuči možnosti za prodajo službenih stanovanj, za katera iz razloga lokacije ni interesa za najem med uslužbenci Policije in nakup stanovanj v krajih, kjer je interes za najem visok. 

Prosimo, da se opredelite o navedenih pobudah in nas o morebitni realizaciji obvestite.