Pravila o dodeljevanju policijske uniforme - obvestilo

Obveščamo vas, da smo na Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) v mesecu novembru prejel v mnenje predlog prenovljenih Pravil o dodeljevanju policijske uniforme (v nadaljevanju: pravila). Bistvene spremembe in dopolnitve se nanašajo na ponovno uvedbo točkovnega dela za dodelitev posameznih delov uniforme.

Pravila o dodeljevanju policijske uniforme - obvestilo

V PSS smo na prenovljena pravila podali konkretne in bistvene spremembe oziroma dopolnitve, ki smo jih predhodno uskladili s predstavniki članstva posameznih NOE.

Predstavnika PSS sta se 9. 12. 2022 udeležila usklajevalnega sestanka z vodstvom policije, na katerem so bili vsi naši predlogi na normativno ureditev pravil sprejeti. Prav tako je bil usklajen in sprejet naš predlog o spremembi oziroma dopolnitvi tabele o dodeljevanju policijske uniforme, kjer smo predlagali večje količine pri začetnem dodeljevanju nekaterih kosov policijske uniforme in skrajšanje rokov uporabe delov policijske uniforme, ki jih policisti ne morejo naročiti, ampak so jim le ti dodeljeni avtomatsko po določenem časovnem obdobju.  V PSS pozdravljamo konstruktivno sodelovanje in upamo, da bo delodajalec s takšnim načinom dela nadaljeval tudi na drugih področjih.

Pravila o dodeljevanju policijske uniforme pričnejo veljati z dnem objave na intranetu policije.

Datoteke