Povračilo potnih stroškov – uporaba avtoceste po aneksu h KPND

V zadnjih dneh smo prejeli več vprašanj članov PSS v zvezi s povračilom potnih stroškov in sicer zaradi enostranske odločitve delodajalca, da pri izračunu najkrajše varne poti ne bo več upošteval (možnosti) izbire varne poti po avtocesti.

Povračilo potnih stroškov – uporaba avtoceste po aneksu h KPND

To možnost je sicer omogočal Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 67/13), ki ga je       30. 7. 2013 z Vlado RS in Policijo sklenil Policijski sindikat Slovenije, ki je v 13.c točki določal: »Kadar ima uslužbenec Policije ali MNZ možnost prevoza po avtocesti lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje, označi prevoz po avtocesti (npr. »najraje po avtocesti«)«. 

S tem je bila javnim uslužbencem dana diskrecijska pravica, da pri izjavi za povračilo potnih stroškov in izbiri varne poti na delo/iz dela uporabi možnost »po avtocesti«. Pri izrabi te pravice (po lastni izbiri) je javni uslužbenec prevzel tudi breme višjih stroškov zaradi uporabe avtoceste (cena vinjete). Ta pravica javnega uslužbenca se je spoštovala vse do lanskega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND; Uradni list RS, št. 88/21, 172/21), v katerega je tudi bila prenesena 13.c točka Stavkovnega sporazuma in je zato delodajalec javnemu uslužbencu povsem pravilno in zakonito povrnil stroške prevoza na in iz dela v obliki kilometrine za pot po avtocesti - tudi če ta ni bila najkrajša. 

Ne glede na to, da je edina razlika med Stavkovnim sporazumom in aktualnim zapisom v KPND le spletni daljinomer, pa je delodajalec brez kakršne koli pravne podlage in v nasprotju z veljavno in ustaljeno prakso, spremenil način obračunavanja kilometrine – seveda PONOVNO V ŠKODO ZAPOSLENIH! 

Zaradi nesprejemljivih odločitev delodajalca, kot posledica stališča MJU do predmetnega vprašanja, so bile že podane pritožbe delodajalcu. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja je v nekaterih primerih že odločila - v prid delodajalcu (kar je žal postala že pričakovana stalnica). Zaradi navedenega smo v PSS že vložili precedenčno tožbo, saj menimo da delodajalec nima pravne podlage za drugačno izvajanje pravic, kot tudi nima pravice enostransko in samovoljno določati javnemu uslužbencu - kdaj bo lahko uveljavljal in izbral možnost uporabe pravico do prevoza na delo/iz dela po avtocesti in kdaj ne. Dokončno odločitev sodišča pričakujemo v naslednjih dveh (2) letih (ob upoštevanju vseh pravnih sredstev, ki jih bo v tem času uveljavljal delodajalec oziroma PSS), pa vendar je zelo pomembno, da je zastaralni rok za t.i. denarne terjatve, kot je to tudi v tem primeru pet (5) let od dneva, ko je bila javnemu uslužbencu kršena pravica. 

Zato vsem članicam in članom sporočamo, da se bodo zahtevki vseh, ki so jim bile kršene pravice (kot zgoraj opisano) vlagali po dokončni odločitvi sodišča v zgoraj navedeni precedenčni tožbi (nekje v letu 2024). Če bo sodišče sledilo argumentom PSS, bodo za oškodovance vloženi zahtevki za plačilo razlike z zamudnimi obrestmi, če tega ne bo storil že delodajalec sam. 

Zato vas opozarjamo, da v (svojih) izjavah o potnih stroških navedete svoje izračune razdalje in svoje stališče do uporabe avtoceste IN NE PODPISUJTE NOVIH IZJAV na podlagi ugotovitev vaših vodij, saj gre za VAŠO IZJAVO in VAŠO VOLJO. Vodja je namreč tisti, ki je dolžan vaše navedbe zgolj in samo preveriti, in ne tisti ki ima pravico odločati v vašem imenu in za vaš račun. Če vodja ugotovi drugačno stanje kot ste ga sami izjavili, mora to zabeležiti v uradnem zaznamku. Na podlagi tega vam bo delodajalec potne stroške obračunaval drugače in ne v skladu z vašo izjavo (uradni zaznamek vodje postane priloga vaše izjave). S tem vaš vodja prevzeme breme odgovornosti za izračun povračila potnih stroškov, ker spremeni vašo izjavo, VI pa ohranite pravico do podaje pravnega zahtevka. Za vse, ki boste na podlagi drugačnih ugotovitev vodij morebiti SAMI podpisovali nove izjave se bo štelo, da ste takšno izjavo podali SAMI in zato svojih pravic ne boste mogli uveljaviti za nazaj oziroma s tem izgubite pravico do podaje pravnega zahtevka.  ZATO IZJAV ZA POVRAČILO POTNIH STROŠKOV, KI NE ODRAŽAJO VAŠE VOLJE, NE PODPISUJTE. 

Zaradi vsega navedenega smo se v IO PSS odločili, da v tem trenutku ni potrebe po masovnem vlaganju tožbenih zahtevkov za isto vprašanje. Zadostovala bo namreč sodna praska na enem primeru, saj jo bo delodajalec moral upoštevati za vse zaposlene.