Povečane obremenitve zaposlenih na delovnem mestu in ravnanja zaposlenih v primerih psihofizične preobremenitve

IO PSS je v zadnjem obdobju prejel več obvestil o povečanih obremenitvah policistk in policistov na delovnih mestih, kot posledica odrejanja delovnega časa, ki presega njihov dnevni razpored dela. Navedena problematika je bila izpostavljena tudi na seji Sveta PSS, dne 18.9.2023. Zaznali smo, da članice in člani ne vedo kako ravnati, ko se zaradi (pre)utrujenosti ne čutijo več psihofizično sposobne opravljati naloge na način, da bi bilo to varno za njih ali njihove sodelavce oz. za osebe v policijskih postopkih.

Povečane obremenitve zaposlenih  na delovnem mestu in ravnanja zaposlenih v primerih psihofizične preobremenitve

Zato naj najprej opozorimo, da delodajalec upravičeno pričakuje, da bodo uslužbenci prišli na delo spočiti in ustrezno pripravljeni opraviti vse naloge na delovnem mestu v času službe, ki je vnaprej določen s tedenskim oz. z dnevnim razporedom službe. Zato vam v nadaljevanju uvodoma posredujemo nekaj osnovnih informacij in napotkov glede ravnanja v primerih psihofizičnih preobremenitev in postopkih,  ko delavec ugotovi, da bi zaradi preutrujenosti lahko resno ogrozil svoje življenje ali zdravje, ali povzročil škodo tretjim osebam. 

Več o tem v priponki.

Datoteke