Povečane obremenitve na delovnih mestih - predlog

Policijski sindikat Slovenije je v mesecu oktrobru na MNZ in Policijo v zvezi povečane obremenitve zaposlenih na delovnem mestu, usmeritve za izvedbo ustreznih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu naslovil predlog.

Povečane obremenitve na delovnih mestih - predlog

V zvezi predloga PSS smo 25.10.2023 s strani MNZ prejeli odgovor. V zvezi odgovora s strani MNZ je PSS 8.11.2023 na ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja, naslovil zahtevo. Vsebino vseh treh dokumentov si lahko ogledate v priponkah.

Datoteke