Potrjen katalog za NPK Policist - obvestilo

Kot vam je znano je Policijski sindikat Slovenije, novembra 2022, sodeloval pri strateški odločitvi za ureditev statusa oziroma poklica - policist tako, da se uvede sistem potrjevanja in pridobitve certifikata NPK. Pri tem smo vse do danes vztrajno in konstruktivno (so)delovali pri oblikovanju kataloga in postopkov preverjanj za pridobitev tega certifikata tako, da je ta v največji možni meri v korist članic in članov. Prepričani smo, da se tudi na ta način lahko ustrezno uredi status in položaj policistk in policistov.

Potrjen katalog za NPK Policist - obvestilo

Obveščamo vas, da je bil na 201. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki je dne 23. 6. 2023 potekala na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, katalog za NPK Policist potrjen. 

Predvideva se, da bi lahko Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) do sredine ali konca julija prejel sklep ministra pristojnega za delo, o uradni objavi kataloga na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (kratica NRP). 

Državni izpitni center bo po uradni objavi kataloga na spletni strani NRP objavil javni poziv za izbiro Izvajalca (organizacije) postopkov preverjanj in potrjevanj NPK in javni razpis za izbiro članov NPK komisij

Predvidevamo, da bi se izvedba za pridobitev certifikata NPK Policist lahko pričela izvajati v jesenskih mesecih. Vsem zainteresiranim, ki bi želeli pridobiti certifikat NPK Policist sporočamo, da vas bomo o vseh nadaljnjih aktivnostih povezanih z NPK Policist pravočasno in sproti obveščali.