Poplave in neurja - obvestilo

V minulih dneh je Slovenijo prizadela naravna nesreča, kakršne naše generacije najbrž ne pomnijo. V teh težkih trenutkih pozivamo k solidarnosti z vsemi, ki so utrpeli škodo. V nadaljevanju izrekamo zahvalo vsem požrtvovalnim policistom in policistkam, ki so tako na delu kot v svojem prostem času pogumno in nesebično priskočili na pomoč prijateljem, znancem, sosedom, sorodnikom, kakor tudi vsem ostalim državljanom in prebivalcem R Slovenije. Iskrena zahvala tudi vsem ostalim, ki so v danem trenutku priskočili na pomoč, reševali življenja in premoženje.

Poplave in neurja - obvestilo

Zavedamo se, da bo sanacija dolgotrajna, posledice pa bomo čutili še dolgo. Da pa trenutno situacijo vsaj malom olajšamo, članicam in članom podajamo nekaj navodil.

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPND) določa, da delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v naslednjih primerih:

  • ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
  • zaradi bolezni, ki traja tri mesece ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja tri mesece ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri ure dnevno.
  • ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko  preživljal);
  • naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki huje prizadeneta premoženje zaposlenega. 

Določba Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti določa, da v kolikor je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, mu pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.

Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil javni uslužbenec zmožen vložiti predlog (več o tem si lahko preberete tudi na povezavi https://pss-slo.si/str/solidarnostna-pomoc-delodajalca-kpnd-c ). 

V prilogi pošiljamo obrazec, katerega člani izpolnijo, obvezno priložijo zahtevana dokazila:            

  • dokazilo o lastništvu (npr. izpis iz zemljiške knjige, kupo-prodajna pogodba, prometno dovoljenje ipd)
  • dokazilo o škodi (cenilni zapisnik, fotografije, priče…)

ter vse skupaj pošljejo na mail info@pss-slo.org, kjer bodo vloge potrjene in posredovane delodajalcu. 

Seznanjamo vas še, da ima zaposleni, skladno s 3. alinejo 41. člena ZDDO in obstoječo sodno prakso (VDSS sodba Pdp 1148/2015), pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi naravne nesreče, ki prizadene delavca, v trajanju enega dne – zahtevo vloži delodajalcu preko predstojnika. 

Vse članice in člane PSS prav tako obveščamo, da se lahko za kakršnokoli pomoč obrnejo tudi na sindikalne zaupnike in predsednike Območnih policijskih sindikatov, ki bodo informacije posredovali Izvršnemu odboru PSS; skupaj bomo preučili vsak posamezni primer in v okviru naših sindikalnih zmožnosti poskušali pomagati po najboljših močeh.

Prav tako nam lahko člani, ki so pripravljeni nuditi pomoč, bodisi v materialni obliki, bodisi v obliki prostovoljnega dela, le-to sporočijo na mail info@pss-slo.org in poskrbeli bomo, da bo pomoč prišla v prave roke.

Datoteke