Podpora Asmirju Bećareviću, predsedniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije

V Policijskem sindikatu Slovenije smo ogorčeni in zaskrbljeni! V medijih in socialnih omrežij smo zasledili, da je poslovodstvo Premogovnika Velenje začelo postopek odpovedi delovnega razmerja zoper g. Asmirja Bećarevića, predsednika Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije, ker je v času bolniške odsotnosti z dela opravljal sindikalno delo, čeprav je navedeno delo opravljal skladno z dovoljenjem in navodili zdravnika.

Podpora Asmirju Bećareviću, predsedniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije
Foto: Siol.net

Poskusi vodstva Premogovnika Velenje žal ponovno kažejo, da status sindikalnega zaupnika v Republiki Sloveniji ni dovolj jasno opredeljen, saj so sindikalni zaupniki zaradi sindikalnega delovanja lahko kadarkoli podvrženi oblastnim in protipravnim ravnanjem delodajalca, ki v večini primerov temeljijo na javni diskreditaciji in šikanozni obravnavi ter maščevanju zaradi izključno sindikalnih aktivnosti. 

V Policijskem sindikatu Slovenije se še kako dobro zavedamo situacije, v kateri se je znašel kolega Bećarević, saj smo bili še nedolgo tega tudi sami soočeni s podobnimi neutemeljenimi pritiski in grožnjami delodajalca, izključno zaradi izvajanja sindikalnih aktivnosti. 

Policijski sindikat Slovenije izreka odločno podporo Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije in  predsedniku sindikata, g. Asmirju Bećareviću.  Prav tako izrekamo polno podporo morebitni zaostritvi sindikalnega boja zoper poslovodstvo Premogovnika Velenje, če bi bilo to potrebno za zaščito varstva sindikalnega zaupnika. Od aktualne oblasti pa pričakujemo, da čim prej pripravi novelo zakona, ki ureja delovna razmerja, s katero se bo področje varstva sindikalnih zaupnikov primerneje uredilo.