Pobuda za zvišanje regresa za prehrano

Pogajalska skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), je 25. 8. 2022 na Vlado R Slovenije naslovila predlog za dopolnitev dnevnega reda Redne seje pogajalske skupine, ki bo dne 29. 8. 2022.

Pobuda za zvišanje regresa za prehrano

Pogajalska skupina KSJS Vladi R Slovenije predlaga dopolnitev z novo 3. točko: pogajanja o dvigu povračila stroškov prehrane med delom za javne uslužbence. Zaradi izjemne rasti cen osnovnih živil in gostinskih storitev ugotavljamo, da trenutni znesek povračila za prehrano v višini 4,95 EUR, kljub določbi uskladitvi zneska vsakih 6 mesecev, ne zadostuje niti za osnovni obrok med delom, do katerega so upravičeni javni uslužbenci. Zato KSJS predlaga, da nova višina povračila stroškov prehrane med delom za javne uslužbence od 1. 9. 2022 dalje znaša 7,96 EUR. 

Na pobudo Policijskega sindikata Slovenije pa je KSJS hkrati predlagal, da naj se pravica do 50% višjega povračila stroškov prehrane za čas nočnega dela, ki velja za javne uslužbence na področju zaščite in reševanja, uveljavi tudi za vse ostale javne uslužbence, ki opravljajo delo v izmenah ali turnusu. 

Predlog pogajalske skupine KSJS si lahko preberete v prilogah.

Datoteke