Omejitev višine plačila stroškov prevoza na delo – obvestilo o poračunu

V Policijskem sindikatu Slovenije smo 20.7.2022 na delodajalca naslovili zahtevo za ponovni izračun izplačila potnih stroškov zaposlenim, ki so bili zaradi omejitve zgornjega zneska povračil oškodovani na način, da so v izplačilo prejeli le znesek povračila v višini, ki je bil enak minimalni plači v RS, ne pa v višini, ki bi odražala dejansko število prevoženih kilometrov za prihod na delo v posameznem mesecu. Od delodajalca smo zato zahtevali, da v najkrajšem možnem času izvede poračun za vse oškodovane. Predmetno zahtevo smo podkrepili s konkretnim primerom oškodovanega člana.

Omejitev višine plačila stroškov prevoza na delo – obvestilo o poračunu

Omejitve višine plačila stroškov prevoza na delo so posledica v letu 2021 sprejetega Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 88/2021, 3. 6. 2021), ki v sedmi točki 5. člena določa, da mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju. V Policijskem sindikatu Slovenije smo opozorili na dejstvo, da je razporeditev na delovno mesto izven kraja kjer uslužbenec prebiva, v policiji, opravljena po volji delodajalca.

Dne 22.8.2022 smo prejeli odgovor delodajalca, ki je pojasnil, da so pri preverjanju izplačil ugotovili, da se težave z omejitvijo izplačil pri povračilih potnih stroškov pojavljajo od septembra 2021 (uveljavitev Aneksa h KPND), skupno pa je bilo povračilo v prenizkem znesku po njihovih podatkih izplačano 20 javnim uslužbencem v 36 primerih. Ugotovljeno je bilo, da podatke o pripadajočih povračilih zneskov prevoza enote Policije pripravljajo v aplikaciji ISPP na podlagi izjav javnih uslužbencev in dejanskih prihodov na delo in iz dela in da je bila omenjena omejitev del aplikacije ISPP, pri čemer pa se je navedene anomalija tudi že odpravila. Na podlagi ugotovljenega bodo enotam naročili, da njihova matična računovodstva opravijo morebitne ustrezne poračune v vseh že izpostavljenih primerih javnih uslužbencev, pri čemer bo poračun predvidoma izplačan pri nakazilu plače za mesec avgust (izplačilo 14. 9. 2022).

V Policijskem sindikatu Slovenije aktivnosti delodajalca za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja pozdravljamo.

Glede na navedeno pa člane, ki se v službo vozijo na daljših razdaljah in so bili v katerem izmed preteklih mesecev, v obdobju september 2021 / julij 2022, upravičeni do izplačil prevoznih stroškov v višini, ki je na mesečni ravni presegala minimalno plačo, kljub temu pozivamo, da izplačila potnih stroškov v navedenem obdobju vseeno ponovno preverijo. V primeru, da bodo zaznana nepravilna (prenizka) izplačila, naj se za pomoč in reševanje težave obrnejo na svoje sindikalne zaupnike ali neposredno na info@pss-slo.org.