NPK policisit – obvestilo

Obveščamo vas, da smo se 13. 3. 2024 predstavniki PSS udeležili 6. sestanka Delovne skupine za organizacijo, implementacijo, spremljanje in obvladovanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK policist/policistka (v nadaljevanju: delovna skupina).

NPK policisit – obvestilo

Kot smo vas obveščali že v mesecu februarju, smo v prejšnjem tednu s strani delodajalca prejeli osnutek dokumenta, ki  zajema vse informacije povezane z izvedbo NPK policist/policistka (v nadaljevanju NPK). Na predmetni osnutek smo v PSS podali vsebinske pripombe in dopolnitve, ki so bile s strani delovne skupine v celoti sprejete. 

Na omenjenem sestanku smo uskladili besedilo dokumenta, ki bo v prihodnjih dneh dan v podpis generalnemu direktorju policije, nato pa bo razposlan v notranje organizacijske enote policije. Dokument bo objavljen tudi na intranet straneh Policije, kjer se bo pripravila tudi podstran NPK, na kateri bodo objavljene vse potrebne informacije v zvezi s pridobitvijo certifikata NPK.  

Kot smo zapisali že v prejšnjem obvestilu se pričakuje, da bo Policija začela z implementacijo sistema NPK predvidoma 1. 5. 2024, kar pomeni, da se bodo po tem datumu začele zbirati prve prijave potencialnih kandidatov. Prvi razpisani rok se načrtuje v drugi polovici junija, naslednji pa predvidoma v prvi polovici septembra 2024.