Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) Policist – obvestilo

S strani delodajalca smo bili obveščeni, da bomo predstavniki sindikata na temo postopka pridobitve certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) policist, predvidoma v prvi polovici meseca marca, povabljeni na sestanek.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) Policist – obvestilo

Še pred omenjenim sestankom bo sindikatu posredovan osnutek dokumenta, ki naj bi zajemal vse informacije, povezane z izvedbo NPK Policist. Na predmetni osnutek bomo v PSS, če bomo ocenili, da je to potrebno, podali tudi pripombe in predloge. V vse policijske enote bo nato posredovan usklajen dokument, ki bo vseboval ključne informacije o izvedbi NPK Policist. 

Trenutno v zvezi z izvedbo NPK Policist potekajo še nekatere aktivnosti (npr. priprava banke nalog, itd...), ki jih je potrebno dokončati še pred pričetkom izvajanja. Vsled tega se dejanski pričetek izvajanja NPK Policist po vsej verjetnosti ne bo pričel prej kot 1. 6. 2024 oz. še bolj verjetno po poletnih počitnicah.