Kadrovska podhranjenost - poziv vodstvu MNZ in Policije

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi kadrovske podhranjenosti na vodstvo MNZ in Policije naslovil spodnji poziv.

Kadrovska podhranjenost - poziv vodstvu MNZ in Policije

Spoštovani, 

v Policijskem sindikatu Slovenije že vrsto let opozarjamo na kadrovsko podhranjenost v Policiji, kljub temu pa se le-ta iz leta v leto poslabšuje (v prilogi nekaj predhodnih dopisov). 

Vedno več policistov v zadnjem obdobju daje odpovedi, kar je izredno zaskrbljujoče, saj se s tem dodatno slabša situacija in siromaši enote, poleg tega pa se to večinoma dogaja na že tako najbolj obremenjenih enotah v Sloveniji. Samo za primer; najslabše zasedena je PU Koper, kjer je trenutna dejanska zasedenost na večini enot okoli 50-60%, nekje celo manj.  Iz statističnih podatkov je razvidno, da je PU Koper najslabše zasedena uprava v Sloveniji, kaj dosti boljše pa ni  stanje na večini ostalih PU. 

Smo na vrhuncu turistične sezone, policisti pa (med drugim) vsakodnevno obravnavajo veliko število ilegalnih prebežnikov, zaradi česar so fizično in psihično preobremenjeni. Ker se tako stanje vleče že dalj časa, prihaja do nezadovoljstva, posledično pa do odpovedi delovnega razmerja v Policiji, saj policisti odhajajo na njim bolj prijazna delovna mesta. V PSS zaznavamo, da je med zaposlenimi čedalje več bolniških odsotnosti (s potrjeno diagnozo stresa in izgorelosti), kar je očitna posledica preobremenjenosti zaposlenih. Nadalje opažamo, da se je v zadnjih letih enormno povečalo število odrejenega nadurnega dela, kakor tudi presežka ur v referenčnih obdobjih, kot posledica kadrovske podhranjenosti. 

Zavedamo se, da ne obstaja čarobna palica, katera bi čez noč prinesla tako prepotreben kader, vendar pa glede na leta opozarjanj in pozivov delodajalcu o kadrovski podhranjenosti ne moremo čakati na čas, ko policistov na nekaterih enotah enostavno ne bo več - tudi izgovorov za reševanje situacije ne more biti več. V ta namen predlagamo skupni sestanek, na katerem bi v slogu dobrega socialnega dialoga predstavili problematiko in vas pozvali k iskanju rešitev, da policistke in policiste zavarujemo, preprečimo nadaljnje posledice za njihovo zdravje, ter jih hkrati motiviramo, da ostanejo v vrstah Policije. 

V upanju čimprejšnje rešitve omenjenega problema vas lepo pozdravljamo.