Delovni pogoji v času visokih temperatur in napovedane redukcije pitne vode – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve in Generalno policijsko upravo v zvezi delovnih pogojev v času visokih temperatur in napovedane redukcije pitne vode naslovil poziv.

Delovni pogoji v času visokih temperatur in napovedane redukcije pitne vode – poziv

Spoštovani. 

Kot ste zagotovo seznanjeni, so za te dni po Sloveniji ponovno napovedane izjemno visoke temperature, ki naj bi na prostem dosegale temperature blizu 40 stopinj Celzija. Kot na strani delodajalca ugotavljate že sami v izdanih priporočilih, visoke temperature zraka lahko obremenjujejo javne uslužbence pri izvajanju delovnih aktivnosti tako v delovnih prostorih, prevoznih sredstvih kot v zunanjem delovnem okolju, zato je v tem obdobju še posebej pomembno upoštevati in izvajati določene organizacijske in druge ukrepe za zmanjšanje toplotnih obremenitev. Ne glede na ukrepe v zvezi s tem, ki jih je Urad za organizacijo in kadre MNZ v obliki priporočil izdal za vse zaposlene, v nadaljevanju dodatno izpostavljamo nekatere okoliščine, ki po našem mnenju v dokumentih UOK niso upoštevane ali pa se na terenu ne izvajajo. 

Ocenjujemo, da so v danih razmerah v največji meri bistveno večjemu tveganju za zdravje izpostavljeni  policisti na terenu (v mestnih središčih, na slovenskih cestah in avtocestah ter na mejnih prehodih). Policisti v času povečanega prometa opravljajo zadane naloge po več ur neprekinjeno, zaradi česar so (tudi po nepotrebnem) daljši čas izpostavljeni visokim temperaturam oz. (povečanim) škodljivim vplivom emisij in prašnih delcev. Na Policijski sindikat Slovenije namreč dnevno prejemamo informacije iz različnih koncev države, ki opozarjajo, da uslužbencem na terenu in mejnih prehodih, predvsem zaradi slabe kadrovske zasedenosti, niso omogočene krajše menjave in daljši odmori ob povečanih obremenitvah, zaradi česar so policisti povečanim dejavnikom tveganja za zdravje izpostavljeni tudi neprekinjeno po več ur. Še zlasti izpostavljajo delo na mejnih prehodih, ki niso opremljeni s primernimi kabinami za mejno kontrolo in o posledično nevzdržnih temperaturah v samih prostorih ter o napotitvah zaposlenih na stojne točke in poostrene nadzore po prometu, zaradi česar so policisti daljši čas izpostavljeni temperaturnim ekstremom. 

Dodajamo, da so v določenih regijah za prihodnje dni napovedane redukcije pitne vode, kar bo povzročilo obveznost prekuhavanja vode za pitje, s tem pa, glede na delovni proces situacijo, ko pitna voda ne bo dostopna. Zato vas pozivamo, da nemudoma preverite možnosti zagotovitve zadostnih količin pitne vode v plastenkah v vse NOE in PE na ogroženih območjih. 

Od vodstva MNZ in Policije na podlagi 22.e in 22.f člena Kolektivne pogodbe za policiste v zvezi z 22. b členom Kolektivne pogodbe za policiste pričakujemo,  da vsem zaposlenim omogočijo delo v skladu z standardi, ki opredeljujejo varnost in zdravje pri delu ter razmeram primerno, ko so vsi predpisani standardi toplotnega udobja na delovnem mestu preseženi, zagotavljajo kadrovske in tehnične vire za nemoteno opravljanje nalog, v smislu izpolnjevanja pogojev, ki so določni s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 

Vsekakor se zavedamo, da je naše delo specifično in v vsakem trenutku preprosto ni mogoče zagotoviti vseh predpisanih pogojev. Pa vendar menimo, da ni sprejemljivo, da se z enakimi ali podobnimi težavami srečujemo že leta in leta. Tudi zato pričakujemo, da MNZ in vodstvo policije storita vse potrebno, da se zaposlenih po nepotrebnem ne izpostavlja večjim tveganjem za zdravje. 

Prosimo vas, da nas o dodatno sprejetih ukrepih povratno obveščate.