Čestitka ob dnevu policije

Čestitka ob dnevu policije

Spoštovane policistke, policisti in drugi uslužbenci Policije!

Ob Dnevu policije se ne spomnimo samo na varovanje države in ljudi v procesu osamosvajanja Slovenije, temveč tudi na vlogo Policije, ki jo ima danes. Policija ne more biti neodvisen, profesionalen, visokostrokoven, avtonomen in moderno organiziran organ ter delovati v dobro ljudi, če nima tudi takih uslužbencev. Policija smo tudi vsi njeni uslužbenci!

Zato Policijski sindikat Slovenije pozdravlja vrnitev k strokovnosti in poslanstvu, ki je določeno v predpisih in je skladno s pričakovanji ljudi.

Vsem policistkam, policistom in drugim uslužbencem Policije čestitamo ob prazniku!