Čestitka ob dnevu državnosti

Čestitka ob dnevu državnosti

Ob Dnevu državnosti se spominjamo prelomnega časa za našo domovino, ko je Republika Slovenija pred 31 leti postala neodvisna država.  Sprejetje Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, razglasitev Deklaracije o neodvisnosti Republike Slovenije, enotnost slovenskega ljudstva, srčnost pripadnikov takratne slovenske milice in teritorialne obrambe ter odločna podpora domoljubnih prebivalcev naše novo nastale države je omogočila uresničitev goreče želje po samostojni poti.

Z upanjem po ohranitvi osamosvojitvenih vrednot in krepitvi naše samostojnosti in neodvisnosti, ob tem dnevu zaposlenim v Policiji, MNZ, IRSNZ ter vsem državljankam in državljanom čestitamo!