Disciplinska komisija PSS – poziv

Na skupščini PSS je bil sprejet nov, sodobnejši statut, ki določa nov organ in sicer Disciplinsko komisijo. Člane PSS pozivamo, da nam do 1. julija 2024 pošljejo predloge za člane Disciplinske komisije PSS.

Disciplinska komisija PSS – poziv

Delegati na Skupščini Policijskega sindikata Slovenije so dne 18. 4. 2024 soglasno sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta PSS. S tem je Statut postal sodobnejši, prilagojen današnjemu času ter potrebam sindikata in članstva (čistopis Statuta je dosegljiv na povezavi https://pss-slo.si/str/vclanitev-in-akti .

Med drugimi novostmi Statut v svojem 19. členu določa nov organ PSS na državni ravni, Disciplinsko komisijo. Pristojnosti in dolžnosti komisije podrobneje določa 11.a člen, skladno z 21. alinejo 26. člena pa člane (5) imenuje Svet PSS.

Skladno s tem je Svet PSS na svoji 4. redni seji, 29. 5. 2024, sprejel naslednji sklep:

Člane PSS se pozove, da na mail info@pss-slo.org pošljejo predloge za člane Disciplinske komisije PSS; rok za vložitev obrazloženih predlogov je 1. 7. 2024.

Izmed prispelih predlogov bo imenovanje članov Disciplinske komisije opravil Svet PSS na prvi naslednji seji.

  

S sindikalnimi pozdravi,

Datoteke